Ivan Štraus

Arhitekt Ivan Štraus rođen je 1928. godine. Studij arhitekture započeo je u Zagrebu 1947. godine, a diplomirao je 1958. godine na Tehničkom fakultetu u Sarajevu. Djelatnost projektanta započeo je kao student arhitekture, 1952. godine, svojim prvim i uspješnim učestvovanjem na arhitektonskom natječaju. Od tada je osvojio oko tridesetak vodećih nagrada na javnim jugoslavenskim natječajima, a na dva internacionalna arhitektonska konkursa prve nagrade - 1964. godine za objekte Glavne pošte, Ministarstva PTT i Uprave telekomunikacija u Addis Abebi/Etiopija (sa Z. Kovačevićem) i 1973. godine za novu zgradu Opere u Sofiji/Bugarska (sa H. Muhasilovićem). Realizirao je niz objekata, od kojih neke na osnovu nagrađenih natječajnih ideja. Izdvajaju se značajem Glavna pošta, Ministarstvo PTT i Uprava telekomunikacija Etiopije u Addis Abebi; u Sarajevu Poslovni centar UNIS, zgrada Elektroprivrede BH, hotel Holiday Inn, Šoping centar sa tri stambene kule; u Beogradu Muzej avijacije; u Nikšiću hotel Onogošt; u Slanom hotel Osmine; u Derventi Dom armije; olimpijski Press-centar na Bjelašnici; te župna crkva u Zoviku kraj Brškog. Godine 1965. nagrađen je 6-aprilskom nagradom grada Sarajeva; 1978. godine nagradom Republike Bosne i Hercegovine za arhitektonski opus, a 1990. godine Saveznom nagradom Borbe za najuspjelije arhitektonsko ostvarenje u Jugoslaviji u prethodnoj godini - Muzej avijacije u Beogradu. Godine 1984. je izabran za dopisnog člana, a 1995. godine za redovnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Tokom 1973. i 1974. godine prezentirao je svoje djelovanje kao arhitekt samostalnom izložbom u Sarajevu, Beogradu i Zagrebu; a 1986. i 1987. godine retrospekciju svoje aktivnosti kroz 25 godina u Sarajevu, Skopju, Beogradu, Ljubljani i Novom Sadu. Bio je čest učesnik kolektivnih arhitektonskih izložbi, a posljednjih godina u New Yorku u okviru izložbe “Yugoslav architecture 1977-1984”, u Beogradu na izložbi “11 istaknutih arhitekata Jugoslavije”, te u Sarajevu, Zagrebu, Budimpešti i Mariboru u okviru izložbe “Arhitekti-akademici Bosne i Hercegovine”. Godine 1977. izdao je kroniku “Nova bosanskohercegovačka arhitektura”, 1987. godine jedan je od autora knjige “Arhitektura XX vijeka” u ediciji “Umjetnost na tlu Jugoslavije”, i izašla je iz štampe knjiga “15 godina bosanskohercegovačke arhitekture”. Godine 1991. izdao je kroniku “Arhitektura Jugoslavije 1945-1990”, 1994. godine u Parizu je štampan njegov dnevnik “Sarajevo - l’rchitecte et les barbares” na francuskom jeziku, 1995. isti dnevnik “Arhitekt i barbari” na bosanskom jeziku, a 1998. izašla je kronika “Arhitektura Bosne i Hercegovine 1945-1995”. Godine 2002. ANUBiH je publicirao monografiju “Ivan Štraus, arhitekt / ‘52-’02”.